Docent Janusz Książyk został nominowany przez Ministra Zdrowia na stanowisko dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka. Dotychczasowy szef placówki profesor Paweł Januszewicz, twierdzi, że konkurs na dyrektora nie został przeprowadzony poprawnie i domaga się jego powtórzenia.

Według Książyka, Centrum Zdrowia Dziecka powinno mieć udział w opracowywaniu i w realizacji polityki zdrowotnej państwa. Centrum powinno też pretendować do miana państwowego instytutu badawczego. Książyk uważa, że do realizacji tego celu potrzebna jest reorganizacja pracy. Książyk proponuje organizację pracy w systemie konsultanckim, który opiera się o zasadę zespołowej pracy Zespołu Klinicznego. Oznacza to, że przy łóżku chorego pracują przede wszystkim lekarze - młodsi asystenci i asystenci a rolę konsultantów spełniają docenci - adiunkci oraz kierownik kliniki. Według nowego dyrektora, gospodarka finansowa Centrum musi opierać się na zasadach legalności, gospodarności, celowości i oszczędności. Należy racjonalizować wydatki i rozważyć zmniejszenie majątku CZD.

Janusz Książyk ma 50 lat. Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Zajmuje się sprawami klinicznymi. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizuje się w pediatrii. Książyk jest autorem ponad 120 prac i rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jego żona jest również lekarzem. Mają dwoje dzieci.

Foto Archiwum RMF

06:20