Warszawskie schronisko zwierząt na Paluchu zostało bez zarządcy.

Władze stolicy rozwiązały dziś umowę z fundacją Animals, która opiekowała się tym największym w Polsce i jedynym należącym do miasta schroniskiem w Warszawie.

Główny powód to raport Najwyższej Izby Kontroli. Ta zarzuca Fundacji niegospodarność, masowe usypianie zwierząt oraz finansowanie ze skromnych funduszy schroniska kampanii wyborczej kilku radnych.

Jak się dowiedzieliśmy przetarg na nowego zarządcę schroniska zostanie ogłoszony jak najszybciej, tak by na całym tym zamieszaniu nie ucierpiały zwierzęta.

Wiadomości RMF FM 18:45