Spółka J&S zaprzecza jakoby Marek Dochnal próbował przecierać szlaki tej spółce w dostaniu się na polski rynek paliwowy na początku lat 90. Wg nieoficjalnych informacji RMF Dochnal mógł działać na szkodę państwowej firmy Ciech.

Na początku lat 90. Ciech był głównym dostawcą ropy dla Petrochemii Płockiej. J&S zaczęła dostarczać ropę do Polski pod koniec 1993 roku; wtedy też pojawił się Marek Dochnal.

Ja bardzo szczegółowo zweryfikowałem tą sprawę wewnątrz firmy. Rozmawiałem również z akcjonariuszami i z całą stanowczością stwierdzam, że nigdy firma J&S, ani też żaden z jej akcjonariuszy nie miał żadnych kontaktów z panem Markiem Dochnalem. Nigdy też pan Marek Dochnal w naszym imieniu nie występował przed żadnymi władzami w żadnych sprawach nas dotyczących - mówi Jarek Astramowicz, Prezes Zarządu Grupy J&S.

Jak powiedział RMF były prezes Ciechu Zdzisław Montkiewicz, w tych latach Dochnal przedstawiał się także jako major UOP-u i straszył Montkiewicza wysokimi osobistościami w Polsce.