Nie stać cię na czesne, odpracuj je. Takie zasady wprowadzono w kilku prywatnych uczelniach w woj. śląskim. Studenci, którzy mają kłopoty finansowe, mogą pracować na rzecz uczelni, w zamian anuluje się im dług.

Z takiej oferty mogą korzystać studenci, którzy z jakichś względów mają kłopoty z opłacaniem studiów; mogą teraz odpracować część czesnego. Ostateczną decyzję podejmuje kanclerz uczelni.

A do wyboru są różne zajęcia. Praca w dziale promocji przy roznoszeniu ulotek, praca w wydawnictwie, jeśli student ma pojecie o pracy korektorskiej, adjustacyjnej, praca biurowa - mówi przedstawiciel jednej z sosnowieckich uczelni, gdzie taki program wprowadzono. Wszystko zależy od tego kogo i gdzie w danym momencie uczelnia potrzebuje.

Na razie z takiej oferty skorzystała jedna osoba. Ale pomysł podoba się także innym studentom. Niewykluczone, że skorzystamy – mówią reporterowi RMF. Dodajmy, że studenci pracują na ściśle określonych zasadach - uczelnia podpisuje ze studentami umowę.