Na papierosach powinny być wyraźne ostrzeżenia przed szkodliwością palenia – uznał Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, orzekając przeciwko dwóm brytyjskim firmom tytoniowym.

Nowe standardy unijne obejmują zakaz używania na pudełkach papierosów określeń "light" i "mild". Prawo wymaga też, by na jednej trzeciej pudełka z przodu i na 40 proc. tylnej ścianki każdej paczki papierosów były ostrzeżenia przed szkodliwością palenia.

Brytyjskie firmy tytoniowe Imperial Tobacco i British American Tobbaco usiłowały obalić przed Trybunałem Europejskim zobowiązanie Wielkiej Brytanii do wprowadzenia unijnej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych.

10:35