Białostockie Centrum Onkologii będzie musiało zapłacić za poparzenia kobiet na radioterapii. Tak zdecydował białostocki sąd apelacyjny. Obniżył jednak kwoty zasądzone przez sąd pierwszej instancji.

Sąd pierwszej instancji przyznał trzem pacjentkom od 70 do 100 tys. zł zadośćuczynienia z odsetkami. Sąd Apelacyjny obniżył odszkodowanie z 70 tys. zł do 50 tys. zł, a w dwóch pozostałych przypadkach ze 100 tys. zł do 80 tys. zł. Wyroki są prawomocne.

Do zdarzenia doszło w lutym 2001 roku. Po nagłym wyłączeniu zasilania, wysłużony aparat do naświetlań Neptun podał zbyt dużą dawkę promieniowania i zanim go wyłączono, pięć kobiet zostało poparzonych.

Wszystkie wystąpiły do sądu o odszkodowania. Wczoraj zakończyły się procesy trzech kobiet, sprawa czwartej pacjentki przeciwko szpitalowi jest jeszcze w sądzie pierwszej instancji. Piąta poszkodowana zmarła; jej sprawa jest na razie zawieszona.