Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki i reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe prawnik, mec. Bartłomiej Opaliński - to ostatni zgłoszeni kandydaci na członków komisji weryfikacyjnej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatur na członków komisji, która ma być powołana na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki i reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe prawnik, mec. Bartłomiej Opaliński - to ostatni zgłoszeni kandydaci na członków komisji weryfikacyjnej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatur na członków komisji, która ma być powołana na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Panorama Warszawy /KSS /Archiwum RMF FM

Premier Beata Szydło powołała wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na szefa komisji. Kluby sejmowe porozumiały się już w sprawie składu komisji - będzie w niej czterech przedstawicieli PiS oraz po jednym z: PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15. 

Zgodnie z ustawą, komisja weryfikacyjna będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.