Zanieczyszczenie środowiska wpływa na naszą inteligencję.

Zdaniem brytyjskich naukowców im większe stężenie trujących wyziewów,

szkodliwych substancji w glebie i wodzie oraz promieniowania, tym bardziej uszkodzone są komórki mózgowe ludzi mieszkających w danym regionie.

Chris Williams z uniwersytetu londyńskiego podkreśla jednak, że trudno o szczegółowe dane. Jako przykład przytacza jednak statystyczny wzrost narodzin dzieci z zespołem Downa na terenach napromieniowanych po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Wiadomości RMF FM 12:45