Posiadacz choćby jednej akcji będzie mógł poznać imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania tysięcy osób, a następnie bez trudu je przetwarzać, np. w celach marketingowych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Jak zauważa gazeta, ujawnianie miejsca zamieszkania i stanu posiadania właścicieli papierów na okaziciela budzi ogromne zastrzeżenia ekspertów. Nie wiadomo jednak, jak przekazaną do Senatu ustawę poprawić.

Według gazety "taki skutek będzie miała uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu spółek handlowych". Ustawa przewiduje obowiązkową dematerializację akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, co doprowadzi do faktycznej likwidacji papierów na okaziciela.

"Cel słuszny: walka z przestępczością gospodarczą poprzez zwiększanie jawności akcjonariatu. wykonanie - zdaniem prawników, biura analiz sejmowych (BAS) oraz inwestorów indywidualnych - wyjątkowo kiepskie" - ocenia gazeta.

"Stworzone zostaną elektroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzone m.in. przez domy maklerskie. Dostęp do danych tam zgromadzonych będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy. Organy państwa będą mogły je uzyskać na takich samych zasadach, na jakich teraz mają dostęp do tajemnicy bankowej. Sęk w tym, że w rejestrze będą m.in. informacje o miejscu zamieszkania każdego akcjonariusza (chyba że ten wskaże zastępczo adres do korespondencji) oraz - o ile posiadacz walorów go poda spółce - adresie e-mail" - napisano.

Radca prawny Andrzej Lewiński, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych w latach 2006-2016 zauważył, że "wystarczy zatem kupić jedną akcję, by uzyskać dostęp do ogromnej bazy". Z punktu widzenia ochrony danych uważam przyjęte rozwiązanie za niedopuszczalne - ocenił Lewiński.

Według "DGP" resort sprawiedliwości "broni uchwalonej ustawy". "Przypomina, że już teraz w odniesieniu do akcji imiennych istnieje możliwość dostępu do adresu każdego akcjonariusza, który jest widoczny w księdze akcyjnej. Akcje na okaziciela nie mogą zaś służyć ukrywaniu tych informacji" - czytamy w gazecie.