Nazwa Toruńskie Pierniki jest zastrzeżonym znakiem towarowym, chronionym przez urząd patentowy, a jej posiadaczem jest fabryka Kopernik; chętnych do używania nazwy jest jednak więcej.

Fabryka Kopernik złożyła więc doniesienie do prokuratury, że dwóch toruńskich przedsiębiorców bezprawnie wykorzystuje chroniony znak. Każda ze stron obstaje przy swoim.

Kopernik zarzuca mi, że łamię prawo, niemniej ten znak zastrzeżony jest wyłącznie dla wyrobów cukierniczych. Ja na takowych tego znaku nie używam - mówi jeden z przedsiębiorców.

Toruńskie pierniki zostały zarejestrowane w urzędzie patentowym dla wyrobów, dla pierników. Także wszystkie formy reklamowania tego wyrobu - odpowiadają przedstawiciele fabryki. Zdaniem zarządu firmy, nie ma ona innego wyjścia jak skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Prokuratura podjęła już decyzję o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.