Za 900 tys. złotych można kupić wyspę znajdującą się na szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich. Węgorzewo, do którego należy 19-hektarowa wyspa, czeka na inwestora, który wybudowałby tam hotel albo przystań żeglarską.

Wyspa, położona między rzeką Węgorapą a Kanałem Węgorzewskim, ma żeglowne wyjście na jezioro Mamry na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Dziś jest niezabudowana, porośnięta trawą i drzewami. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo rekreacyjne wraz z kompleksem usług turystycznych.

Miasto już kilkakrotnie próbowało ją sprzedać, ogłaszając przetargi, ale żaden oferent do tej pory się nie zgłosił. Teraz wyspa może być sprzedana w drodze negocjacji ceny i warunków sprzedaży.

Węgorzewo leży w strefie nadgranicznej, 13 kilometrów od polsko-rosyjskiej granicy. Gdyby wyspą zainteresował się inwestor zagraniczny, musi się starać o zezwolenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

foto Archiwum RMF

13:40