Dla 90 proc. Polek zakupy to przyjemność. Jedna na czternaście postrzega je jako codzienną konieczność, ale tylko co trzydziesta uważa to za przykry obowiązek - donosi "Dziennik Polski", powołując się na badania portalu Prekursorki.pl.

Z badania na 1300-osobowej grupie kobiet wynika, że jeśli chodzi o zakupy, mężczyźni są daleko w tyle. Niemal 2/3 Polek decyduje samodzielnie, co kupić na co dzień, a 1/3 - wspólnie z mężem czy partnerem. Jedynie co setny mężczyzna ma samodzielny wpływ na to, co trafi ze sklepu do domu.

Przy podejmowaniu decyzji o zakupach Polki najczęściej konsultują i liczą się z rekomendacjami znajomych i rodziny (75 proc.), dla prawie 2/3 ważne są opinie innych kobiet. 28 proc. bierze pod uwagę reklamę, a co czwarta kieruje się przy zakupach tym co przeczyta w gazetach.

Według autorów, badania ich wyniki uprawniają do stwierdzenia, że "zakupy są kobietą". Jak podkreśla "Dziennik Polski", nie Chiny i nie Indie, a kobiety są obecnie największym wschodzącym rynkiem świata. Według raportu Boston Consulting Group, w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie kobiet przewyższy wynagrodzenie mężczyzn.