Ministerstwo Finansów żąda pełnego wglądu w operacje finansowe Polaków - w konta bankowe, operacje na rachunkach i przekazy pocztowe. Pomysł krytykują przedsiębiorcy i... rządowi prawnicy - twierdzi "Puls Biznesu".

Pełny i nieskrępowany wgląd urzędników MF w finanse podatników zapisano w projekcie założeń noweli ordynacji podatkowej. Jak uzasadnia resort, dostęp do tych informacji ma szczególne znaczenie dla skuteczności zwalczania naruszeń prawa. Chodzi przede wszystkim o zaniżanie podstaw opodatkowania i nieujawniania źródeł przychodów i majątku.

Jednak proponowane zmiany zgodnie krytykują przedstawiciele banków, przedsiębiorców i eksperci. Jak podkreślają, oznaczałoby to koniec tajemnicy bankowej, narażenie firm na ujawnienie tajemnicy handlowej. Entuzjastą pomysłu resortu finansów nie jest też kancelaria premiera. Domaga się ona, żeby ministerstwo dokładniej uzasadniło konieczność zmian i ich skutki. Propozycja budzi też poważne wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji.