Rozstrzygnięty przetarg na zakup Huty Częstochowa. To było już trzecie postępowanie w tej sprawie. Przetarg wygrała firma, która od grudnia jest też dzierżawca zakładu. Takie rozstrzygnięcie zatwierdził dziś częstochowski sąd.

Cena wywoławcza wynosiła 190 mln zł. Było to aż o 60 mln zł mniej niż w pierwszym przetargu. Wtedy jednak do konkursu nie zgłosił się nikt.

Cena w drugim postępowaniu wyniosła 220 mln zł. Przetarg wówczas rozstrzygnięto, ale firma, która go wygrała, ostatecznie nie zawarła umowy zakupu.

Dzisiejsza decyzja formalnie nie zamyka sprawy. Teraz potrzeba jeszcze czterech miesięcy na zawarcie umowy między syndykiem, a zwycięzcą przetargu. Jest to hindusko-brytyjski koncern, który ma podobne zakłady w wielu krajach świata. 

W kilka tygodni po tym, jak firma ta została dzierżawcą, w częstochowskiej hucie wznowiono produkcję. W tej chwili w zakładzie pracuje około 1200 osób. Nowy dzierżawca przejął całą załogę.