Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike). Taką informację przekazała Komisja Nadzoru Finansowego.

Zdj. ilustracyjne /Paweł Baranowski /Archiwum RMF FM

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań" - czytamy w komunikacie KNF. "Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike" - podkreślono.

KNF zawiesiła działalność SKOK Nike 2 czerwca oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Jak wcześniej informowała komisja, według stanu na koniec marca 2017 roku depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 124 mln zł.

(mn)