​Rząd przygotowuje dwa programy osłonowe dla młodych matek. Chodzi o udzielenie im wsparcia w czasie urlopów macierzyńskich i ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. To kolejny z ruchów rządu mających pomóc matkom, po porozumieniu zawartym przez premiera z "matkami I kwartału".

Pierwszy z opracowanych programów będzie polegał na dofinansowaniu telepracy. Według założeń, jeżeli pracodawca obieca, że pozwoli młodej matce pracować z domu przez rok, to dostanie z Funduszu Pracy dotację w wysokości łącznie 9,5 tysiąca złotych.

Drugi program ma polegać na sfinansowaniu młodym matkom pełnego powrotu do pracy. Jeżeli pracodawca zagwarantuje takiej matce zatrudnienie na co najmniej rok, to dostanie od państwa około 10 tysięcy złotych.

Ministerstwo pracy ma już gotowe założenia tych programów. Oba miałyby obowiązywać od pierwszego stycznia przyszłego roku.

Porozumienie z "matkami I kwartału"

Dzisiaj na wieczornym posiedzeniu rząd ma formalnie przyjąć ustawę o rocznych urlopach macierzyńskich. W piątek, po rozmowach z "matkami I kwartału", premier zapowiedział, że rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku będą mieli do niego prawo. Według początkowej wersji projektu nowe przepisy miały objąć jedynie rodziców dzieci, które urodziły się po 17 marca.