Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok. Przewiduje on, że zarówno wydatki państwa, jak i dochody budżetu będą wyższe niż w tym roku.

Projekt budżetu został przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Przewidziano w nim, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln złotych. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. złotych (dla porównania - plan na ten rok zakładał 277 mld 782 mln 200 tys. złotych), zaś wydatki na poziomie 343 mld 332 mln 925 tys. złotych (wobec 325 mld 287 mln 400 tys. złotych przewidzianych w tym roku).

Opracowując projekt Ministerstwo Finansów założyło, że wzrost PKB wyniesie w przyszłym roku w ujęciu realnym 3,4 procent, a średnioroczna inflacja - 1,2 procent.

Istotną zmianą systemową, której efekty wpłyną na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20 proc. ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę - napisano w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Osoby takie dostaną zwrot z budżetu państwa do wysokości odliczonych składek na ZUS i zdrowotne.

Wśród najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. wskazano też m.in. nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zostały one wprowadzone w 2014 r., ale niektóre z nich będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

(edbie)