Według najnowszej prognozy OECD, w 2019 r. Polska będzie 4. najszybciej rozwijającym się krajem świata. Pod względem wzrostu PKB wyprzedzą nas: Indie, Chiny i Indonezja. Zgodnie z prognozą OECD Indie rozwijać się będą w tempie 7,2 proc.; Chiny w tempie 6,2 proc., a Indonezja - 5,1 proc. Polska gospodarka ma rosnąć w tempie 4,2 proc. PKB.

"Wyższe od wstępnych oczekiwań tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale br. (4,6 proc.) sugeruje wyjątkową odporność krajowej gospodarki na zaburzenia zewnętrzne w postaci globalnego spowolnienia. W wyniku tego nastąpiła seria rewizji prognoz wzrostu PKB Polski w 2019 r., podczas gdy prognozy dla gospodarki europejskiej czy globalnej są obniżane" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Prognozy wzrostu dla gospodarki podniesione

Resort zaznacza, że zgodnie z Economic Outlook OECD, prognozy wzrostu dla polskiej gospodarki w tym roku zostały podniesione o 0,2 pkt proc., do poziomu 4,2 proc. "Wynik ten zdecydowanie przewyższa średnią dla wszystkich państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która kształtuje się na poziomie 1,8 proc., dając tym samym Polsce pozycję lidera pod względem tempa przyrostu PKB w 2019 r." - twierdzi ministerstwo.

Zdaniem ekonomistów OECD popyt krajowy w Polsce pozostaje silny, a tak zwana konsumpcja prywatna zdecydowanie rośnie. "Co istotne, dzięki napływowi środków unijnych oraz akomodacyjnej polityce pieniężnej spodziewane jest także przyspieszenie inwestycji" - oceniono.