Resort infrastruktury chce, by deweloperzy współfinansowali budowę osiedlowych dróg, parków czy przedszkoli - donosi "Gazeta Prawna". Deweloperzy obawiają się, że zmiana przepisów może zablokować wiele inwestycji i wpłynąć na wzrost cen mieszkań.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, deweloper musiałby zawierać z gminą umowę urbanistyczną, w której zobowiązuje się do sfinansowania części infrastruktury osiedla.

Według wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, nowe procedury unormują tylko sytuację, bo gminy często już teraz uzależniają wydanie zgody na inwestycję od pewnych zobowiązań inwestora.

Nowe rozwiązania w najbliższych dniach trafią do konsultacji. Resort infrastruktury chciałby, by zaczęły obowiązywać od połowy przyszłego roku.