Z Narodowego Banku Polskiego odchodzą kolejni uznani ekonomiści, ostatnio autorzy raportu o europejskiej walucie. Kto chwali wprowadzenie euro w Polsce, w NBP kariery nie zrobi - pisze "Gazeta Wyborcza”.

W piątek wymówienie złożył Cezary Wójcik, były szef Biura ds. Integracji ze Strefą Euro. To on stworzył Biuro i zaplanował prace badawcze, których wynik ma być podstawą obszernego raportu o korzyściach i kosztach wprowadzenia euro. W ocenie ekspertów osoba Wójcika gwarantowała, że raport o euro będzie rzetelny.

Rezygnacja Wójcika oznacza, że dziś nad raportem o euro nie pracuje nikt z osób kierujących badaniami w BISE. W październiku wypowiedzenie złożył Marek Rozkrut, Joanna Bęza-Bojanowska jest na zwolnieniu lekarskim. Nie widzieli możliwości pracy w tych warunkach, bo rzutowałoby to m.in. na obiektywność raportu - powiedziała gazecie osoba z NBP.