Na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane nowe podmioty – poinformował nadzór w komunikacie. Jak przekazała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, na listę ostrzeżeń publicznych została wpisany Horizon Group Consulting, który prowadzi działalność pod stroną horizongroupconsulting.

"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - podano w komunikacie KNF.

Nadzór poinformował także o wpisanie na listę ostrzeżeń publicznych Asset Group, podmiotu posługującego się stronami internetowymi z nazwą assetgroup w adresie za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd.

Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń to Finlay, działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stronami internetowymi z nazwą finlay w adresie, również prowadzący działalność za pośrednictwem Widdershins Group Ltd.

Następny podmiot wpisany na listę KNF to Galaxy Trade, prowadzący działalność za pośrednictwem platform inwestycyjnych galaxytrade i koleds.capitalmowertor.site.

"Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - stwierdzono w komunikacie KNF.

Kolejne podmioty, wpisane na listę ostrzeżeń publicznych, to:

 • IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną igmholdings,
 • Cento GX - prowadzący działalność pod stroną centogx,
 • Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną fxpoint,
 • 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną 24trading,
 • BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną btccapitalgroup,
 • Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną everestmarkets,
 • York BTC - prowadzący działalność pod stroną yorkbtc,
 • York PRO - prowadzący działalność pod stroną yorkpro,
 • Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną astrahorizon,
 • Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną finomarkets,
 • Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną quantummarket.

"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - wyjaśniono w komunikacie KNF.