PKB Niemiec spadł najmocniej od 22 lat. Federalny urząd statystyczny podał, że w czwartym kwartale 2008 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych, PKB skurczył się o 2,1 proc. kwartał do kwartału, po spadku w trzecim kwartale o 0,5%. Analitycy spodziewali się spadku PKB o 1,8 proc. licząc kwartał do kwartału.

Rok do roku PKB spadł w czwartym kwartale o 1,7 proc. po wzroście w trzecim kwartale o 0,8 proc. Tu oczekiwano spadku PKB o 1,4 proc. Bez uwzględniania czynników sezonowych PKB spadł w IV kwartale ubiegłego roku o 1,6 proc. po wzroście poprzednio po korekcie o 1,4 proc. Spodziewano się spadku o 1,3 proc. MFW ocenia, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 2,5 proc. Byłby to najgorszy wynik od zakończenia II Wojny Światowej.