Na Białorusi w listopadzie wejdzie w życie obowiązek legitymowania się dowodem osobistym przy kupnie dewiz w kantorach. Dane osobowe osób kupujących dewizy będą rejestrowane - podała państwowa agencja BiełTA.

Rejestrowane będą dane osób fizycznych kupujących dewizy zarówno za gotówkę, jak i w formie bezgotówkowej w kantorach i kasach banków. Przy operacjach przeprowadzanych kartami bankowymi dane potwierdzające tożsamość właściciela będą pobierane z bazy banku, który wydał kartę.

Białoruś boryka się od kilku miesięcy z kryzysem na rynku walutowym.

Białoruski rubel, którego kurs rynkowy ustalany jest na dodatkowych sesjach na giełdzie, ostatnio nieco spadł na wartości. Po wprowadzeniu dodatkowych sesji w połowie września kurs wobec dolara wynosił 8,6 tys. rubli za dolara, potem białoruska waluta się umacniała, ale obecnie kurs zbliżył się do 8 tys. rubli za dolara.

Równolegle funkcjonuje kurs oficjalny, regulowany przez Bank Narodowy, wynoszący niecałe 5800 rubli za dolara. Zamiarem banku jest stopniowe zbliżanie obu kursów i w ciągu półtora-dwóch miesięcy ustalenie jednolitego kursu.