Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje się do udzielenia pomocy publicznej Polskim Liniom Lotniczym LOT - poinformowała rzeczniczka resortu Katarzyna Kozłowska. LOT wystąpił o przyznanie 400 mln złotych w pierwszej transzy.

W porozumieniu z ministerstwem LOT przygotowuje plan restrukturyzacji. Spółka wystąpiła do ministra skarbu z wnioskiem o przyznanie pomocy, 400 mln zł w pierwszej transzy. Aktualna, bardzo trudna sytuacja na rynku przewoźników lotniczych w całej Europie wymaga podjęcia szybkich działań w stosunku do spółki - napisała rzeczniczka resortu skarbu w oświadczeniu.

Rzecznik PLL LOT Leszek Chorzewski przyznał, że zarząd spółki poinformuje jutro pracowników o programie naprawczym dla firmy. Program przewiduje głęboką restrukturyzację w firmie. O szczegółach będziemy informowali jutro, gdy spotkamy się z pracownikami, ponieważ oni jako pierwsi powinni zostać poinformowani o planowanych zmianach - powiedział.