Dla ratowania handlowego charakteru ul. Piotrkowskiej w Łodzi kupcy i restauratorzy postulują o otwarcie reprezentacyjnego odcinka ulicy dla samochodów. Teraz ruch jest tam ograniczony. Klienci mogliby swobodnie wjeżdżać i parkować przy sklepach i restauracjach. Handlowcy zyskali poparcie władz miasta, ale projekt ma również wielu przeciwników.

W pobliżu ”Pietryny” nie ma parkingów, znikają sklepy, a ostatnio nawet restauracje. Piotrkowska przegrywa batalią o klientów z wielkimi centrami handlowymi. Handlowcy, aby ratować handlowy charakter ulicy żądają więc zniesienia zakazu wjazdu i obniżenia czynszów za wynajem lokali.

Możliwe, że już wkrótce spełniony zostanie pierwszy z postulatów: prawdopodobnie do kwietnia potrwa próbne zniesienie zakazu wjazdu na Piotrkowską. Czy to jednak pomoże uratować handlowców z Pietryny przed bankructwem?

21:10