Rok 2004 jest wciąż realny. W kwestii naszego wejścia do Unii Europejskiej Polska nadal obstaje przy tej dacie. W ten sposób premier Jerzy Buzek skomentował wczorajszą wypowiedź szefa polskiej dyplomacji.

Władysław Bartoszewski, po rozmowie z komisarzem do spraw rozszerzenia Guenterem Verheugenem przyznał, że prawdopodobną datą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej jest rok 2005. Premier Buzek twierdzi, że 2005 rok jest datą zdecydowanie zbyt odległą. Wierzy, że w 2004 roku Polska weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podobnie twierdzi Bronisław Geremek. „Unia powiedziała, że będzie gotowa przyjąć nowych członków 1 stycznia 2003 roku. Rząd polski powiedział, że będzie gotów do podpisania protokołów akcesyjnych w tej samej dacie. A zatem to jest data, która jest mi zanana” – powiedział Bronisław Geremek sieci RMF FM. Komisarz Verheugen i Szwecja, która aktualnie przewodniczy Unii chcą, by datę poszerzenia wspólnoty podać do wiadomości w czerwcu.

23:25