Komisja Europejska dała Polsce dwa miesiące na wdrożenie unijnej dyrektywy o pieniądzach elektronicznych, która ma pozwolić na wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług z ich użyciem. Jeżeli rząd tego nie zrobi, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zmieniona dyrektywa dotycząca e-pieniądza powinna zostać wprowadzona w życie przez kraje UE do 30 kwietnia 2011 roku. W tej sytuacji KE upomniała Polskę w ramach procedury dotyczącej naruszenia unijnego prawa. Przypomniała, że już w kwietniu ubiegłego roku wysłała polskim władzom tzw. uzasadnioną opinię, gdy została poinformowana, że dyrektywa nie została przez Polskę wdrożona do prawa krajowego.

Polska wówczas poinformowała Komisję, że przyjęła część wymaganych zapisów i że pełne wdrożenie (dyrektywy) jest spodziewane pod koniec 2012 roku. Ponieważ od tego czasu Polska nie poinformowała o pełnym wdrożeniu dyrektywy, Komisja zdecydowała się wystosować tzw. uzupełniającą uzasadnioną opinię - czytamy w czwartkowym komunikacie KE.

Komisja zagroziła, że jeśli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje jej o postępach we wprowadzaniu dyrektywy, może zdecydować o pozwaniu naszego kraju do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Cyfrowy odpowiednik gotówki

Sporna dyrektywa ma pozwolić na tworzenie nowych, innowacyjnych usług z użyciem elektronicznego pieniądze. Ma także pomóc w poprawieniu konkurencyjności na tym rynku. Skupia się także na modernizacji dotyczących tej tematyki unijnych zasad, zwłaszcza jeśli chodzi o nadzór nad instytucjami elektronicznego pieniądza.

E-pieniądz to cyfrowy odpowiednik gotówki. Można nim dokonywać płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego. Pieniądz elektroniczny działa na zasadzie przedpłacenia, czyli, aby móc z niego korzystać, trzeba najpierw wpłacić pewną kwotę na indywidualne elektroniczne subkonto w systemie internetowym banku lub operatora. Kwota ta jest cyfrowo przypisana użytkownikowi na specjalnym fizycznym nośniku, np. na chipie umieszczonym na karcie elektronicznej lub breloku, bądź w postaci wirtualnej, dostępnej online informacji zapisanej na serwerze. 

(MRod)