Kanclerz Niemiec pochwaliła reformy wprowadzane przez rząd Włoch. Angela Merkel rozmawiała w Berlinie z premierem tego kraju Mario Montim. Jej zdaniem, zmiany we Włoszech mogą poprawić konkurencyjność całej strefy euro.

Merkel mówiła, że program reform włoskiego rządu jest dalekosiężny i robi ogromne wrażenie. Powiedziała, że jest przekonana, iż wysiłki Włoch dadzą owoce i ten kraj wniesie wkład w poprawę konkurencyjności całej strefy euro. Monti podkreślił zaś, że w ciągu minionych 7-8 miesięcy jego kraj poczynił wielkie postępy w zakresie oszczędzania i wprowadzania reform. Wyraził przekonanie, że "rynki zaczynają doceniać te sukcesy".

Chcą pogłębiać integrację europejską mimo rozbieżności

Rozbieżności między Berlinem a Rzymem utrzymują się w kwestii przyszłego funduszu ratunkowego dla strefy euro EMS (Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego). Merkel sprzeciwia się przyznaniu EMS tzw. licencji bankowej dla celów nieograniczonego refinansowania ze środków Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i w praktyce nieograniczonych możliwości interwencji finansowej w krajach w potrzebie. Kanclerz podkreśliła, że zgadza się w tej kwestii z szefem EBC Mario Draghim.

Monti nie wyklucza natomiast w dalszej perspektywie licencji bankowej dla EMS. Twierdzi, że jest to "do pomyślenia", ale też nie należy tego dramatyzować. Włoski premier powtarza jednocześnie, że jego kraj, choć boryka się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami jego obsługi, nie ma zamiaru zwracać się o pomoc z unijnych funduszy ratunkowych EFSF i EMS.

Szefowie rządów Niemiec i Włoch podkreślali podczas spotkania, że są zdecydowani pogłębiać gospodarczo-polityczną integrację europejską i doprowadzić do odzyskania zaufania przez wspólną walutę.