Napoleon nie został jednak otruty przez Anglików na Wyspie św. Heleny - twierdzi francuskie pismo naukowe "Science et Vie", podważając tym samym teorie specjalistów z FBI i Scotland Yardu. Ten naukowy periodyk powołuje się na rezultaty aż ok. 1000 wnikliwych badań 19 włosów Napoleona.

Blisko 200 lat po śmierci Napoleona, bezpośrednia przyczyna jego zgonu wciąż budzi niekończące się kontrowersje. Niedawno specjaliści z FBI, Scotland Yardu i ze strasburskiego instytutu medycyny sądowej potwierdzili, że włosy cesarza zawierały po jego śmierci dużą ilość arszeniku, czyli bardzo silnej trucizny. Potwierdzało to hipotezy części historyków, którzy twierdzili, że Napoleon nie umarł na raka żołądka, lecz został otruty.

Francuskie pismo naukowe ripostuje jednak, że włosy Napoleona zawierały arszenik także przed jego śmiercią. Powołuje się przy tym na badania włosów zebranych jeszcze przed wygnaniem na Wyspę św. Heleny.

Zobacz również:

Badanie te przeprowadziła francuska policja. Wynika z nich, że Napoleon używał po prostu przez całe życie środka na wzmocnienie włosów, którego jednym ze składników jest właśnie arszenik.

Według specjalistów z francuskiej policji, innym źrodłem arszeniku w organizmie Napoleona mogła być na przykład... tapeta w jego domu.

20:05