Irlandia i Portugalia zwróciły się o wydłużenie okresu spłaty pożyczek, które otrzymały z europejskich funduszy ratunkowych. Oba kraje wspólnie przedstawiły swoje wnioski na posiedzeniu ministrów finansów państw strefy euro oraz na spotkaniu Rady ministrów finansów Unii Europejskiej.

Uzgodniono, że grupa urzędników zastanowi się nad technicznymi szczegółami rozwiązania, które wyszłoby naprzeciw prośbie Dublina i Lizbony. Wydłużenie okresu spłaty pożyczek obniżyłoby koszty obsługi zadłużenia i ułatwiło obu dotkniętym kryzysem krajom powrót na rynki finansowe.

Komisja Europejska życzliwie odniosła się do zabiegów obu państw. Zasadniczo Komisja jest temu przychylna. W interesie nie tylko Irlandii i Portugalii, ale całej UE jest to, by krajom tym udało się powrócić do finansowania na rynkach - powiedział komisarz do spraw walutowych Olli Rehn.

Fundusze ratunkowe, które udzieliły pomocy Irlandii i Portugalii to Europejski Fundusz Stabilności Finansowej i Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej. Na EFSF składają się pożyczki i poręczenia udzielane przez państwa strefy euro. Z kolei EFSM jest finansowany dzięki gwarancjom budżetu UE i dotyczy on wszystkich 27 krajów.