Hiszpański rząd zatwierdził podniesienie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Reforma będzie stopniowo wprowadzana w życie od 2013 do 2027 r. Przez pierwsze 6 lat wiek emerytalny będzie wydłużany o miesiąc każdego roku. Przez kolejne lata o 2 miesiące.

Wstępny projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów - potwierdził minister pracy Valeriano Gomez. Wcześniej po kilku tygodniach negocjacji osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi, które groziły strajkiem generalnym w razie przyjęcia ustawy.

Według rządu, podniesienie wieku emerytalnego jest niezbędne w celu zagwarantowania przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.