W końcu września liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 539 400 osób i była niższa zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i analogicznym okresem ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu i 11,5 proc. we wrześniu ubiegłego roku.

Zdecydowana większość bezrobotnych to ci, którzy wcześniej pracowali - w końcu września stanowili 83,4 proc. wszystkich zarejestrowanych. W ogólnej liczbie bezrobotnych 86,6 proc. nie miało prawa do zasiłku. 44,2 proc. z nich mieszka na wsi.

W stosunku do sierpnia bezrobocie spadło we wszystkich województwach - najmocniej w świętokrzyskim (o 3,5 proc.), dolnośląskim (o 2,7 proc.), łódzkim i opolskim (po 2,3 proc.) oraz wielkopolskim (2,1 proc.). Również w porównaniu z wrześniem 2014 liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, a największy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 21,4 proc.), wielkopolskim (o 19,9 proc.), opolskim (o 19,8 proc.), pomorskim (o 18,9 proc.) i lubuskim (o 18,7 proc.).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano końcem września w województwach: warmińsko-mazurskim (16 proc.), kujawsko-pomorskim (13 proc.), zachodniopomorskim (12,9 proc.), podkarpackim (12,8 proc.), świętokrzyskim (12,1 proc.) i podlaskim (11,6 proc.). Najmniejsze bezrobocie było natomiast w województwach: wielkopolskim (6,2 proc.), śląskim (8,2 proc.), małopolskim (8,3 proc.), mazowieckim i dolnośląskim (po 8,6 proc.).

(edbie)