97 proc. górników z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej opowiedziało się w referendum za strajkiem w przypadku niespełnienia związkowych postulatów dotyczących wzrostu wynagrodzeń i zasad zatrudniania pracowników. Referendum trwało dwa dni: w środę i w czwartek.

Według związkowców, w referendum głosowało 14 tys. 144 pracowników, co stanowi 61,7 proc. uprawnionych. Za strajkiem opowiedziało się około 97 proc. głosujących, przeciwnych tej formie protestu było 3 proc. biorących udział w referendum.

Na razie nie wiadomo, jak miałby wyglądać ewentualny protest. Decyzję o jego formie i terminie podejmie w przyszłym tygodniu sztab protestacyjno-strajkowy.

Do udziału w referendum uprawnionych było ponad 22 tys. pracowników firmy. Odpowiadali na dwa pytania, obejmujące kwestie będące przedmiotem dwóch zakończonych fiaskiem sporów zbiorowych z pracodawcą. Chodzi o uchwały zarządu spółki zmieniającej wzór umów o pracę dla nowych pracowników oraz o to, że zarząd JSW odrzucił żądanie wzrostu płac w spółce o 7 proc., gdyż - według władz JSW - spółka dąży do uzależnienia wielkości podwyżek od efektów i wydajności pracy.

Rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer napisała w oświadczeniu, że do sporu nie przystąpiły dwie organizacje związkowe, a w komitecie strajkowym nie uczestniczy 5 związków zawodowych. W spółce działa 37 organizacji związkowych.