Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR badają średniowieczne studnie w miejscowości Skarżyce w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mieszkańcy kilku domów zauważyli pękanie murów, a ziemia na ich podwórkach co roku zapada się coraz głębiej. Studnie w Skarżycach koło Zawiercia kryją w sobie tajemnicze korytarze i najprawdopodobniej to jest przyczyną powstawania zapadlisk.

Po zjechaniu do pierwszej studni, na głębokości około 40 m ratownikom ukazało się wejście do tajemniczych lochów. Goprowcy przeszli wąskim tunelem i stanęli w komnacie, z której odchodziły dwa kolejne korytarze.

Legendy mówią, że jurajskie wioski były przed wiekami połączone siecią tuneli z sąsiednimi warowniami. Teraz jednak korytarza zapadają się, zagrażając domom.

Sołtys Skarżyc ma nadzieję, że po dokładnym spenetrowaniu studni, będzie można ustalić dokładną sieć korytarzy i że znajdą pieniądze na ich zasypanie.

Foto: Michał Korynek GJ GOPR

23:20