​Cezary Kochalski będzie nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Powoła go prezydent Andrzej Duda na miejsce zwalniane przez Jerzego Osiatyńskiego, którego kadencja kończy się jutro.

Kochalski to etatowy doradca prezydenta. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W przeszłości był analitykiem finansowym w Wielkopolskim Banku Kredytowym (1993-1996), doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego (2007-2008), prorektorem ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2012-2016) oraz doradcą prezydenta Miasta Poznania ds. strategii.

Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, analizy finansowej, controllingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania wartością.

Andrzejowi Dudzie doradza od stycznia 2017 roku. Od roku jest przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego.

Wcześniej wśród kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej wymieniało się byłego wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego, czy innego doradcę prezydenta Zdzisława Sokala.

Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się ustalaniem poziomu stóp procentowych w Polsce. W ten sposób decyduje o cenie i dostępności kredytów w Polsce. Rada składa się z 10 członków - troje wybranych przez Sejm, troje przez Senat i troje przez prezydenta, a ostatnim członkiem jest prezes Narodowego Banku Polskiego.

Opracowanie: