Osiem tysięcy dolarów trafi na konto UNICEF-u po Światowym Forum Gospodarczym w Davos. To pieniądze od delegatów, którzy nie przestrzegali zakazu noszenia krawatów.

Każdemu, kto próbował wejść do centrum konferencyjnego w krawacie, organizatorzy tej akcji kazali go ściągać i płacić 5 franków szwajcarskich na rzecz UNICEFU.

Akcja miała podwójny cel - po pierwsze charytatywny, a po drugie, jak mówi jeden z jej organizatorów, miała uświadomić uczestnikom Forum, że nie chodzi o eleganckie spotkania i rozmowy na wysokim szczeblu, lecz o podkasanie rękawów i zabranie się do rzeczywistej pracy.

19:50