Uwolnienia czynszów żądają właściciele kamienic w Czechach. Do swojej walki zaangażowali kontrowersyjnego amerykańskiego adwokata. Ed Fagan zamierza uzyskać gigantyczne odszkodowanie za to, że rząd premiera Szpidli nie zgadza się na ustalanie czynszów w kamienicach przez ich właścicieli.

Sytuacja prawna wokół czynszów w prywatnych kamienicach jest w Czechach niejasna. Partie zasiadające w parlamencie nie mogły do tej pory osiągnąć porozumienia w tej sprawie, praski rząd wydaje więc co jakiś czas dekrety. Ostatni z nich mówi o zamrożeniu czynszów na obecnym poziomie do końca I kwartału przyszłego roku.

Fagan twierdzi, że są to monopolistyczne praktyki i proces można wygrać. Jeśli tak by się stało, czeski rząd musiałby zapłacić kamienicznikom 15 mld koron, czyli ok. 480 mln euro.

Honorarium adwokackie w takich przypadkach wynosi zwykle nie mniej niż 10 procent zasądzonej sumy.

Ed Fagan już kilka razy próbował swoich sił w Europie. W Austrii walczył m.in. o odszkodowanie od rządu w Wiedniu dla ofiar katastrofy kolejki górskiej w Kaprun. Później starał się o odszkodowanie dla Wiednia od Czech. Austriacy domagali się zadośćuczynienia za szkody jakie może im wyrządzić elektrownia atomowa w Temelinie. W obu tych procesach nic jednak nie wskórał...

06:20