We wrześniu stopa bezrobocia spadła do jednocyfrowego wyniku i wyniosła 9,9 procent - poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W sierpniu bezrobocie sięgnęło poziomu 10 procent. Minister podał również, że we wrześniu odnotowano rekordową liczbę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie minister przedstawił szacowaną przez resort pracy sytuację na rynku pracy we wrześniu. Tak dobrego wyniku nie odnotowano na rynku pracy od 7 lat. Od czasu transformacji ustrojowej stopa bezrobocia tylko raz spadła do jednocyfrowego poziomu. Jeszcze 2 lata temu wynosiła 13 procent - mówił Kosiniak-Kamysz.

Z wyliczeń resortu wynika, że w urzędach pracy zarejestrowanych było na koniec września 1 540 900 osób, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 22 600. Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwie mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Z przedstawionych przez ministra danych wynika ponadto, że we wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 126 tysięcy ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o niemal 10 tysięcy więcej niż przed rokiem i najwięcej od 2001 roku, czyli odkąd resort pracy prowadzi statystyki. Najwięcej pracowników poszukują firmy na Mazowszu (14 tysięcy), Śląsku (12,8 tysiąca) i na Dolnym Śląsku (12,7 tysiąca).

Mamy rekordowo niskie bezrobocie i rekordową liczbę ofert pracy. Jednak bez poprawy ich jakości, wzrostu pensji i stabilizacji zatrudnienia dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy będzie znacznie trudniejsza - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wkrótce może się okazać, że praca jest, ale nikt jej nie chce z powodu zbyt niskich stawek - dodał.

Z wyliczeń opublikowanych przed miesiącem przez GUS wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 10 procent i była niższa wobec lipca o 0,1 punktu procentowego.

(edbie)