​Bezrobocie w Polsce w marcu nieznacznie spadło. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia wyniosła 6,4 proc. wobec 6,5 proc. w lutym.

Początek roku jest zazwyczaj cięższy na rynku pracy - nie ma prac sezonowych, kończą się też programy aktywizacyjne ze środków Funduszu Pracy. Marzec jest jednak zwykle tym początkiem dobrych zmian.

I tak też, jak podał GUS, stopa bezrobocia spadła z 6,5 proc. w lutym do 6,4 proc. w marcu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 1.078,4 tys. wobec 1.099,5 tys. osób w lutym.

Bezrobocie jest tym samym najniższe od grudnia. Wciąż jest też wyższe niż przed rokiem.

Najniższa stopa bezrobocia była w Wielkopolsce - 3,9 proc. Najwyższa z kolei w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie wyniosła ona 10,5 proc. W porównaniu z lutym bezrobocie spadło najbardziej w Lubuskiem - o 0,3 pkt proc.

W skali roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach w największym stopniu w pomorskim (o 1,5 p ktproc.) oraz zachodniopomorskim (o 1,4 pkt proc.), a w najmniejszym - w świętokrzyskim (o 0,5 pkt proc.).

GUS wskazał także, że w pierwszy kwartale 2021 wzrosła liczba ofert pracy. Niektóre firmy planują zwolnienia grupowe - w marcu 208 zakładów zadeklarowało zwolnienie 27,7 tys. pracowników.