„Z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. awansowaliśmy na drugą pozycję w Unii Europejskiej. Lepsza sytuacja na koniec ubiegłego roku była tylko w Czechach” – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując najnowsze dane Eurostatu.

Według podanych we wtorek danych Eurostatu stopa bezrobocia w grudniu wyniosła w Polsce 2,9 proc. w porównaniu do 3,0 proc. w listopadzie. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6,4 proc.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. awansowaliśmy na drugą pozycję w Unii Europejskiej. Lepsza sytuacja na koniec ubiegłego roku była tylko w Czechach - wskazała Maląg.


To - jak oceniła minister - dowód na dojrzałość i stabilność polskiego rynku pracy. Po okresie zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa i zamrożeniem gospodarki sytuacja na rynku pracy uspokoiła się, co potwierdzają zarówno dane GUS, jak i najnowsze dane Eurostatu. Bezrobocie jest o 0,5 pkt. proc. niższe niż przed rokiem - podkreśliła minister rodziny.

Dodała, że według metodologii Eurostatu pod koniec ubiegłego roku bez pracy w Polsce było 504 tys. osób. To mniej niż przed miesiącem, kiedy w rejestrach figurowało 515 tys. osób i sporo mniej niż na koniec 2020 roku, kiedy bezrobotnych było 583 tys. osób. To naprawdę dobry wynik - oceniła szefowa MRiPS.

Z danych MRiPS wynika, że pandemia doświadczyła pewne grupy na rynku pracy i przełożyło się to na wyższy wzrost bezrobocia młodych i wzrost ich udziału wśród zarejestrowanych bezrobotnych w 2020 r. W końcu 2021 r. w rejestrach było 210,9 tys. bezrobotnych do 30. roku życia, czyli o ponad 22 proc. mniej niż w końcu 2020 r. i o ponad 5 proc. mniej niż w końcu 2019 r.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celu wykonywania pracy. Fakt ten - jak wskazała - potwierdza rosnąca liczba cudzoziemców w systemie ubezpieczeń ZUS, która na koniec 2021 r. sięgnęła 875 tys. i był to wynik o około 150 tys. wyższy niż na początku roku.