Agencja ratingowa Moody's ocenia, że spór o Trybunał Konstytucyjny może zagrozić napływowi zagranicznych inwestycji do Polski. Agencja ostrzega, że walka o Trybunał może "pogorszyć atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, co jest zdarzeniem negatywnym dla ratingu".

Agencja ratingowa Moody's ocenia, że spór o Trybunał Konstytucyjny może zagrozić napływowi zagranicznych inwestycji do Polski. Agencja ostrzega, że walka o Trybunał może "pogorszyć atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, co jest zdarzeniem negatywnym dla ratingu".
Agencja odnotowuje wysoki stopień zależności polskiej gospodarki od zagranicznych inwestycji / ANDREW GOMBERT /PAP/EPA

Agencji ratingowa twierdzi, że w Polsce pogarsza się klimat dla zagranicznych podmiotów inwestujących w papiery wartościowe i przytacza dane wskazujące na spadek strumienia zagranicznych pieniędzy płynących do kraju nad Wisłą. Jak wylicza Moody's, po raz pierwszy od kryzysu finansowego, w styczniu bilans tzw. inwestycji portfelowych był ujemny. Właśnie w styczniu inna agencja ratingowa S&P obniżyła rating wiarygodności kredytowej Polski.  

Agencja odnotowuje również wysoki stopień zależności polskiej gospodarki od zagranicznych inwestycji portfelowych i wskazuje, że łączne zagraniczne zadłużenie kraju odpowiada 68,9 proc. PKB.

Ministerstwo finansów zwraca uwagę, że w prognozach tempo wzrostu gospodarczego ma być w tym roku większe niż w 2015 i że po styczniowym zmniejszeniu napływu kapitału, kolejne emisje obligacji odbywały się z powodzeniem.

(abs)