Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie finansowe dla dziewięciu projektów gazowych. Chodzi o ponad 750 milionów euro.

Budowa infrastruktury gazowej na terenie kraju ma przyczynić się do zwiększenia przesyłu między Polską a jej sąsiadami. Rozbudowa sieci gazociągów pozwoli na zwiększenie dostaw gazu ziemnego z różnych kierunków. Inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całej Unii poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu. W sumie powstanie 9 nowych odcinków sieci przesyłowej gazu (patrz mapka).

(jkz)

(Ministerstwo Gospodarki)