Prawie trzy i pół tysiąca kilometrów nowych gazociągów - to plany rządu na lata 2014 - 2020. Reporterka RMF FM Agnieszka Burzyńska dotarła do nowelizacji ustawy o gazoporcie, w której zapisano wielkie inwestycje mające połączyć gazoport nie tylko ze wszystkimi regionami w Polsce, ale i ze Słowacją, Czechami, Litwą i Niemcami.

Takie połączenie ma nam dać możliwość eksportowania nadwyżek LNG i gazu łupkowego oraz w razie potrzeby uzupełnienia naszych niedoborów. W uzasadnieniu czytamy o niewielkich kosztach, bo inwestycje mają być finansowane z środków pozabudżetowych, czyli inwestora oraz z unijnych funduszy.

Rząd prognozuje, że w budżecie trzeba zarezerwować tylko pieniądze na wywłaszczenie nieruchomości. To ma kosztować od 62,5 do 125 milionów złotych. Te fundusze mają trafiać do wojewodów od początku 2015 roku. Ostatnia transza na wykup łącznie 125 hektarów przewidywana jest na 2021 rok.

Jednocześnie rząd liczy na spore zmniejszenie kosztów inwestycji. Chodzi o miliard złotych, wynikający ze zwolnienia inwestora z opłat za usunięcie drzew i krzewów. Dzięki nowym przepisom realizacja inwestycji ma się skrócić przynajmniej o 14 miesięcy.