Zaskakujące odkrycie podczas budowy drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. W trakcie drążenia tunelu w okolicy Starych Bogaczowic trafiono na tajemniczą sztolnie.

Ma 1,5 m szerokości i 2 metry wysokości. Sztolnia wydrążona została w masywnym zlepieńcu, bez obudowy, ze stropem wykonanym w kształcie sklepienia. Na wschód od tunelu sztolnia jest drożna. Widać w niej ślady po podkładach torowiska, które służyło do transportu urobku.

Z analizy archiwalnej mapy Geologische Karte von Preusen und benachbarten deutsche Landern z 1914 r. wydanej ponownie w 1929 roku wynika, że w rejonie Starych Bogaczowic mogły być prowadzone poszukiwania pokładów węgla kamiennego. Ale w historii Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o jego obecności i eksploatacji w tym miejscu. Można jednak wnioskować, że sztolnia drążona była między 1914 a 1929 rokiem.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jej odkrycie nie zatrzymuje prac przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków-Kamienna Góra. Te są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Helikopterek Ingenuity zbiera się do lotu na Marsie

Opracowanie: