Oto film, który wzrusza internautów z całego świata. Jest on częścią kampanii zachęcającej do pośmiertnego oddawania organów. Spot ma już ponad dwa miliony odtworzeń, obok których pojawiają się komentarze typu "Czy potrafisz obejrzeć tę historię bez łez wzruszenia?".

Bohaterem filmu "The man and the dog" jest pies, który w różnych sytuacjach życiowych towarzyszy swojemu starszemu właścicielowi. Kiedy mężczyzna trafia do szpitala, pupil długo czeka na niego przed drzwiami budynku. Gdy właściciel psa umiera, a ze szpitala wychodzi tylko obca kobieta, zwierzak podbiega do niej z radością. Dlaczego? Pies wyczuwa, że przeżyła dzięki organom, które przeszczepiono jej od zmarłego mężczyzny. 

Film powstał na zamówienie Argentina Foundation for Liver Transplants, czyli organizacji zajmującej się przeszczepianiem narządów. Ma on zachęcić potencjalnych dawców do przekazywania organów innym.

Spot pokazuje, że miłość psa do jego właściciela trwa nawet wtedy, gdy właściciel umiera, a jego organy przekazane zostają pacjentom, którzy ich potrzebują.

W Polsce dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.

Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci , warto nosić przy sobie podpisane oświadczenie woli.

Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia.

Dawcą można być dla najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka, innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste (konieczna jest wtedy zgoda sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy). Potencjalny dawca jest informowany o ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany szczegółowym badaniom.

Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą dla określonego biorcy.

(md)(md)