Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem w 2023 r. stanie się szpitalem wojewódzkim. Władze Małopolski podpisały w tej sprawie list intencyjny z dyrekcją szpitala i władzami powiatu tatrzańskiego.

Zakopiański szpital jest placówką specjalistyczną o profilu torakochirurgicznym, zabezpieczającą potrzeby zdrowotne pacjentów z całej Małopolski, dlatego zdecydowano się na zmianę organu prowadzącego. Zmiana zostanie przeprowadzona w drugiej połowie przyszłego roku.

Placówka będzie nadal realizować usługi medyczne, które z dużym powodzeniem ratują zdrowie i życie nie tylko Małopolan, ale mieszkańców całej Polski. Doszliśmy do przekonania, że skoro ten szpital jest wysokospecjalistyczny, to tym samym pełni klasyczne funkcje szpitala wojewódzkiego. Samorząd województwa ma też większe możliwości wspierania i rozwoju takich szpitali - mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Marszałek zapewnił, że placówka będzie modernizowana i doposażona w nowoczesne urządzenia, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakopiański szpital będzie 14. szpitalem wojewódzkim w Małopolsce.

W szpitalu im. Klary Jelskiej w Zakopanem prowadzone są operacje narządów klatki piersiowej i stosowane są nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc. W placówce leczone są zachowawczo m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, gruźlica, sarkoidoza, zapalenia płuc i nowotwory płuc. Obecnie placówka ma 100 łóżek, trzy oddziały i blok operacyjny.

Lecznica jest wyposażona m.in. w tomograf komputerowy, dwa aparaty RTG, analizator biochemiczny i rezonans magnetyczny. Prowadzi szkolenia lekarzy i studentów z całej Polski, a dwa razy w roku organizuje jedyny w kraju kurs chirurgicznego leczenia urazów klatki piersiowej i ropniaków opłucnej.