Mieszkańcy Podhala coraz bardziej interesują się przyłączeniem domów do geotermalnej sieci ciepłowniczej, co ma związek z trudną sytuacją na rynku energii i paliw. Jak podkreśla jednak prezes spółki Geotermia Podhalańska Wojciech Ignacok, możliwości przyłączenia domów do sieci są ograniczone.

W związku z trudną sytuacją na rynku energii i paliw obserwujemy kilkukrotny wzrost liczby zainteresowanych przyłączeniem do naszej sieci ciepłowniczej, na co zapewne wpływ mają wysokie ceny nośników energii - powiedział PAP Ignacok.  

Prezes spółki wyjaśnił, że rocznie Geotermia Podhalańska wykonuje od 50 do 60 nowych przyłączy. W tym roku liczba wykonanych nowych przyłączy będzie jednak zdecydowanie niższa z uwagi na wzrost kosztów budowy przyłączy i kosztów bezpośrednich dostaw ciepła. W bieżącym roku zostały lub będą podłączone do sieci geotermalnej głównie domy z istniejącymi, a dotychczas nie wykorzystywanymi przyłączami tzw. bypassami.  

Na przyłączenie mogą liczyć właściciele nieruchomości w przypadku których indywidualnie ustalimy, że posiadamy możliwości techniczne dostawy ciepła i istnieją warunki ekonomiczne, czyli że dana inwestycja zwróci się w ciągu 20 lat. Przy wysokich obecnie cenach materiałów i usług w branży budowlanej i ciepłowniczej oznacza to, że możemy przyłączyć do sieci tylko budynki znajdujące się w niewielkiej odległości od istniejącej sieci ciepłowniczej - wyjaśnił w rozmowie z PAP prezes Geotermii Podhalańskiej.  

Taka sieć geotermalna jest na terenie Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca i Bańskiej Niżnej, ale w jej zasięgu nie znajdują się wszystkie osiedla w tych miejscowościach. Prezes Ignacok dodał, że spółka stale inwestuje w źródło ciepła, dzięki czemu zwiększa dostępne moce cieplne w systemie i możliwości techniczne dostaw ciepła.

Odbiorcy muszą ponosić koszty wykonania przyłącza

Aby uruchomić dostawy ciepła z sieci geotermalnej, oprócz wykonania przyłącza, potrzebne jest zamontowanie przy budynku węzła tzw. wymiennika ciepła. Po stronie klienta - gospodarstwa domowego jest zakup i montaż takiego węzła. Ceny takich urządzeń dla odbiorców indywidualnych zaczynają się od 13,5 tys. zł. Miesięczne rachunki za ogrzewania domu o pow. 120 m wynoszą około 450 - 500 zł. 

W ostatnich kilku latach korzystaliśmy z dwóch programów pomocowych w formie dotacji na budowę sieci z przyłączami, dzięki czemu Spółka ponosiła tylko część kosztów związanych z wykonaniem przyłącza, a reszta pochodziła z dotacji. Dzięki temu z kolei mogliśmy zwolnić naszych odbiorców w całości z ponoszenia kosztów opłat przyłączeniowych. Dzisiaj nie mamy już takich środków i ponosimy około 90 proc. kosztów budowy przyłączy, 10 proc. to opłata przyłączeniowa, którą ponosi odbiorca - wyjaśnił prezes Ignacok.

Sieć geotermalna na Podhalu jest zasilana z trzech odwiertów zlokalizowanych w Bańskiej Niżnej. Aktualnie do sieci geotermalnej jest tu przyłączonych ponad 1830 budynków, w tym budynki użyteczności publicznej, a moc cieplna w systemie wynosi ponad 76 MW.