W centrum Legnicy stanęła siedmiometrowa choinka, na której gałęziach zawisły pobite bombki i porwane łańcuchy. Instalacja ma zwrócić uwagę mieszkańców na potrzebę wczesnego reagowania na przemoc domową wobec kobiet.

Niestandardowa choinka to element kampanii społecznej „Pobite bombki szokują. A kobiety?”, której celem jest pomoc kobietom doświadczającym przemocy. Inicjatorem akcji jest działająca w Legnicy Fundacja Raduga.

Organizatorzy kampanii zwracają uwagę, że podczas Świąt Bożego Narodzenia nie w każdym domu panuje radość i spokój. Również w tym czasie wiele kobiet doświadcza w swoim najbliższym otoczeniu przemocy fizycznej, psychologicznej, ekonomicznej i seksualnej. 

Choinkę, na której zamiast idealnych dekoracji zawisły pobite bombki i porwane łańcuchy będzie można zobaczyć do 29 grudnia przed ewangelickim kościołem pw. Marii Panny. Twórcy instalacji mają nadzieję, że zwróci ona uwagę mieszkańców na problem, i na adres, pod którym można znaleźć wsparcie.

Fundacja niedawno rozpoczęła inicjatywę Bufor, która w założeniu ma pomagać w przerwaniu cyklu przemocy. Każda kobieta może otrzymać tu bezpłatną pomoc udzielaną przez kobiety, które same wyszły z podobnej sytuacji życiowej. Fundacja oferuje także wsparcie psychologiczne i prawne.

Celem kampanii jest spojrzenie na problem przemocy z trochę innej perspektywy. Bardzo zależy nam, aby kobiety zrozumiały, że przemoc to proces, który zaczyna się znacznie wcześniej, niż jest to powszechnie rozumiane: gdy trzeba już angażować policję i pogotowie. Chcemy, aby zgłaszały się do nas kobiety, które +poczują+ pierwszy niepokój związany z zachowaniem partnera. Chcemy zapobiegać przemocy, a nie na nią reagować w ostatniej, +kryminalnej+ fazie – tłumaczyła prezes Fundacji Raduga Magdalena Zaczyńska.

Podkreśliła, że dla Fundacji bardzo ważny jest przekaz, że z przemocowej spirali da się wyjść. 

Prezes Fundacji wskazała, że zazwyczaj osoby doświadczające przemocy muszą przechodzić od jednej instytucji do drugiej, aby znaleźć pomoc, co może być upokarzające i zniechęcające. Aby tę ścieżkę skrócić, stworzyliśmy punkt, w którym profesjonalna konsultantka, pokieruje dalszymi krokami osoby zgłaszającej się – powiedziała.

Punkt znajduje się przy ulicy Grodzkiej 76. W każdy wtorek i środę dyżuruje w nim konsultantka.