20. jubileuszowa edycja Przeglądu Sztuki Survival odbędzie się między 24 a 28 czerwca w budynku dawnego szpitala Betania przy ul. Traugutta. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia, to "Piguły”. Ma ono zachęcać m.in. do przyjrzenia się pojęciu zdrowia psychicznego.

W tym roku festiwal zagości we wnętrzach dawnego wrocławskiego szpitala Betania. Kompleks budynków szpitalnych przy ulicy Traugutta powstał w latach 1852-1916. Z inicjatywą założenia szpitala prowadzącego bezpłatną opiekę nad chorymi różnych wyznań wystąpiły ewangelickie diakonisy.

Obecnie to jeden z najciekawszych zabytków architektury szpitalnej na terenie Polski. Przetrwał niemal kompletny - z dziesięciu obiektów wchodzących w jego skład do dzisiejszych czasów przetrwało aż dziewięć. Od 1978 r. szpital nosił imię Tadeusza Marciniaka.

Organizatorzy zwracają uwagę, że hasło tegorocznego festiwalu - "Piguły" kryje w sobie wiele znaczeń.

To między innymi metafora niebieskiej i czerwonej pigułki z kultowego filmu "Matrix", czy nawiązanie do środków psychoaktywnych mogących wywoływać odmienne stany świadomości. "Ponad 30 proc. Europejczyków przynajmniej raz w życiu przyjęło nielegalne substancje psychoaktywne a spora część społeczeństwa przyjmuje leki psychotropowe" - wskazują.

"Choć tabu związane z chorobami psychicznymi powoli zdaje się maleć i rośnie liczba osób poszukujących profesjonalnej pomocy, postępujący w Polsce kryzys zdrowia psychicznego dotyczy coraz większej grupy" - zauważa kuratorka Przeglądu Małgorzata Miśniakiewicz. Z drugiej strony - jak dodaje - w języku mediów określenie "podać informację w pigułce" zastąpiły "piguły informacyjne", bo liczy się szybkość działania, natychmiastowy efekt.

Znaczenia te będą punktem wyjścia do wystawy głównej, w ramach której artyści z Polski i zagranicy zaprezentują prace z obszarów malarstwa, rzeźby, instalacji dźwiękowych i wideo. Wystawie towarzyszyć będą eksperckie debaty na temat zdrowia psychicznego.

Przegląd Sztuki Survival - sztuka w nietypowych przestrzeniach

Organizator Przeglądu Sztuki Survival - Fundacja Art Transparent - co roku stara się zapraszać zwiedzających do nietypowych, często niedostępnych na co dzień przestrzeni miejskich.

Celem Przeglądu jest wprowadzenie podnoszonych przez współczesną sztukę problemów do społecznego dyskursu i prowokowanie odbiorców do żywych reakcji.