10 okazów koralowców rafotwórczych zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. Importer nie posiadał zezwolenia na przywóz tych okazów.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Warszawie znaleźli w przesyłce nadanej w Indonezji 10 sztuk żywych koralowców rafotwórczych. Importer nie posiadał zezwolenia na ich przywóz do Polski.

Wszystkie koralowce rafotwórcze są chronione i znajdują się na liście CITES. Wymaga to zgłoszenia celnego i przedstawienia zezwoleń eksportowo-importowych wydanych w kraju wywozu i kraju przywozu. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przewóz okazów CITES bez spełnienia tych warunków jest przestępstwem. Grozi za to do 5 lat więzienia.

Transport, brak cyrkulacji wody oraz niska temperatura otoczenia stanowiły bardzo duże zagrożenie dla życia koralowców. Konieczne było natychmiastowe zapewnienie im odpowiednich warunków. Koralowce udało się uratować.

Zwierzęta zostały umieszczone w warunkach zbliżonych do naturalnych i otoczone specjalistyczną opieką w warszawskim zoo.

Koralowce, choć często przypominają swym wyglądem rośliny, szczególnie kwiaty, są w rzeczywistości zwierzętami. Od środowiska raf koralowych zależy życie 25 proc. wszystkich gatunków żyjących w morzach i oceanach. To niezwykle cenne obszary dla różnorodności biologicznej. Zagrożeniem dla raf są przede wszystkim zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia oceanów.